Welkom bij de helpdesk!

Onder "Documentatie" kunt u de veelgestelde vragen vinden. Tevens zijn hier instructies te vinden over boekhouden en het gebruik van het boekhoudplatform van ABACCI.

Om al uw overige vragen zo effectief mogelijk te behandelen, kunt u een ticket aanmaken. Indien u dit al heeft gedaan, kunt u ook de status van uw ticket nakijken met behulp van uw ticketnummer.